VVE Thuis

De eerste jaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Ouders spelen hierin een grote rol. Dat geldt ook voor u. De manier waarop u speelt en praat met uw kind heeft veel invloed op de ontwikkeling. VVE Thuis helpt u daarbij.

Wat is VVE Thuis?

Met VVE Thuis (Voor- en Vroegschoolse Educatie) worden ouders gestimuleerd om thuis met hun kind activiteiten te doen. De activiteiten sluiten aan bij het VVE programma van de peuterspeelzaal of school. Hierdoor komen woorden, begrippen en andere leerthema’s óók thuis aan de orde én leren ouders hun kind te ondersteunen en stimuleren.

Werken met themaboekjes

Bij ieder thema op de Voorschool peuterspeelzaal of school is er een themaboekje van VVE Thuis met de activiteiten die de ouders thuis met hun kind doen. Is het thema bijvoorbeeld – lente-, dan hebben activiteiten die u thuis samen met uw kind doet zoals: puzzelen, platen om over te praten, liedjes zingen, knutselen en bewegen, ook betrekking op – het thema lente.

Ouderenbijeenkomsten

Bij ieder thema (minimaal 8 per jaar) worden ouderbijeenkomsten georganiseerd. U krijgt dan het themaboekje met bijbehorende materialen uitgereikt, samen met uitleg over het thema. De activiteiten worden toegelicht en voorgedaan en de omgang (interactie) tussen ouder en kind wordt besproken. Ook praat u met de andere ouders en worden er ervaringen uitgewisseld. De kracht van VVE Thuis is de ontwikkeling van het kind te stimuleren door de combinatie van spelend leren op de Voorschool peuterspeelzaal/school en thuis.

Hoe lang duurt VVE Thuis?

U kunt maximaal 3 jaar mee doen met VVE Thuis. Er kan gestart worden als uw kind 3 jaar is, en doorgaan tot 6 jaar. De Voorschool peuterspeelzaal werkt meestal samen met de basisschool.

Thuis gaat u, samen met uw kind:

  • spelen
  • knutselen
  • praten
  • zingen
  • voorlezen
  • gezelschapsspelletjes doen

Gratis deelname

VVE Thuis wordt volledig door de gemeente Den Haag gesubsidieerd en wordt daarom GRATIS aangeboden. Wij verwachten dat u alle bijeenkomsten aanwezig bent. Er zijn 8 á 10 bijeenkomsten per schooljaar.
De jaarplanning krijgt u bij de start van VVE Thuis, schrijf ze gelijk in uw agenda. Mocht u door omstandigheden echt niet kunnen komen. Zorg dat een opa, oma, oom of tante komt, zodat u met uw kind thuis door kunt gaan met het programma. Dit is belangrijk.

Meer informatie

Wilt u weten of VVE wordt aangeboden bij de Voorschool peuterspeelzaal waar uw kind gaat? Vraag het aan de leidsters.