Stage op de Voorschool

Binnen Stichting MOOI wordt veel belang gehecht aan het bieden van stageplaatsen. Door het beschikbaar stellen van stageplaatsen krijgt MOOI te maken met vernieuwing. Leerlingen krijgen immers op school de nieuwste theorieën mee en kunnen deze kennis met ons delen. Naast het vernieuwende element brengen stagiairs extra kwaliteit in de organisatie en dragen zij bij aan de dienstverlening van MOOI.
MOOI ziet stagiaires als mogelijk toekomstige werknemers.

Voor meer informatie over een stageplek bij de Voorschool peuterspeelzalen van MOOI kun je voor Escamp terecht bij Petra Jansen, p.jansen@stichtingmooi.nl en voor Laak bij Anita Koster, anita.koster@stichtingmooi.nl